Classification and classification version details
1.2.246.537.6.712
STH - STH31 Kita- tai nielurisojen tila
Selected version
STH - STH31 Kita- tai nielurisojen tila 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.712
STH - STH31 Kita- tai nielurisojen tila
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH31 Gom- eller svalgtonsillernas status

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH31 Kita- tai nielurisojen tila -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto kita- tai nielurisojen suurentumisesta tai poistosta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.