Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.211
Hilmo - Hoivan tarve tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoituksissa kuvaamaan asiakkaan hoivan tarvetta (hoitoisuutta). Hoivan tarpeen arvio tehdään asiakkaan tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä. Luokka määräytyy hoitojakson vaativimman hoivan tarpeen mukaan. Arvion tekee se sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka keskeisesti vastaa hoidosta.

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Hoidon tarve tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä versio 1996 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.211.1996
Hilmo - Hoidon tarve tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä versio 1996
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2099
10.05.2012 15:18 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj