Classification and classification version details
1.2.246.537.6.211
Hilmo - Hoivan tarve tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä
Selected version
Hilmo - Hoidon tarve tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä versio 1996 (Default version)
1.2.246.537.6.211
Hilmo - Hoivan tarve tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoituksissa kuvaamaan asiakkaan hoivan tarvetta (hoitoisuutta). Hoivan tarpeen arvio tehdään asiakkaan tullessa, lähtiessä ja laskentahetkellä. Luokka määräytyy hoitojakson vaativimman hoivan tarpeen mukaan. Arvion tekee se sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka keskeisesti vastaa hoidosta.

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.