Classification and classification version details
1.2.246.537.6.714
STH - STH33 Pään ja vartalon puoli
Selected version
STH - STH33 Pään ja vartalon puoli 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.714
STH - STH33 Pään ja vartalon puoli
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH33 Sida av huvudet eller kroppen

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH33 Pään ja vartalon puoli -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, kummalla puolella päätä tai vartaloa havainto tai löydös sijaitsee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.