Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.714
STH - STH33 Pään ja vartalon puoli
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH33 Sida av huvudet eller kroppen
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH33 Pään ja vartalon puoli -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, kummalla puolella päätä tai vartaloa havainto tai löydös sijaitsee.

Vastuutaho: THL

Version details
STH - STH33 Pään ja vartalon puoli 2013 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.714.2013
STH - STH33 Pään ja vartalon puoli 2013
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
10.06.2015 10:12 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj