Classification and classification version details
1.2.246.537.6.710
STH - STH28 Kasvojen profiili
Selected version
STH - STH28 Kasvojen profiili 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.710
STH - STH28 Kasvojen profiili
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH28 Ansiktsprofil

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH28 Kasvojen profiili -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, millainen kasvojen profiilin tyyppi on kyseessä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.