Classification and classification version details
1.2.246.537.6.707
STH - STH21N Alaleuan liikkeen deviaation puoli
Selected version
STH - STH21N Alaleuan liikkeen deviaation puoli 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.707
STH - STH21N Alaleuan liikkeen deviaation puoli
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21N Riktning på deviation i underkäken

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21N Alaleuan liikkeen deviaation puoli -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, kummalle puolelle alaleuan avaus- tai sulkemisliike devioi.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.