Classification and classification version details
1.2.246.537.6.728
STH - STH21L Alakasvokorkeus
Selected version
STH - STH21L Alakasvokorkeus 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.728
STH - STH21L Alakasvokorkeus
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21L Nedre ansiktshöjd
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: STH - STH21L Alakasvokorkeus -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto alakasvokorkeudesta joko mitattuna tai arvioituna nenän alta alaleuan kärkeen.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH - STH21L Nedre ansiktshöjd används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om den nedre ansiktshöjden, antingen genom mätning eller bedömning av avståndet som börjar under näsan och går till underkäkens spets.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.