Classification and classification version details
1.2.246.537.6.728
STH - STH21L Ulkoinen purentakorkeus
Selected version
STH - STH21L Ulkoinen purentakorkeus 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.728
STH - STH21L Ulkoinen purentakorkeus
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21L Yttre betthöjd

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21L Ulkoinen purentakorkeus -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto ulkoisesta purentakorkeudesta joko mitattuna tai arvioituna nenän alta alaleuan kärkeen.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.0Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.