Classification and classification version details
1.2.246.537.6.210
Hilmo - Vakituinen asumismuoto
Selected version
Hilmo - Vakituinen asumismuoto versio1996 (Default version)
1.2.246.537.6.210
Hilmo - Vakituinen asumismuoto
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Kayttötarkoitus: Luokitusta käytetään sosiaalihuollon ja kotihoidon asiakaslaskennan hoitoilmoituksissa kuvaamaan asiakkaan asumisen itsenäisyysastetta.Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.