Classification and classification version details
1.2.246.537.6.703
STH - STH21I Deviaation esiintyminen
Selected version
STH - STH21I Deviaation esiintyminen 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.703
STH - STH21I Deviaation esiintyminen
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21I Förekomst av deviation

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21I Deviaation esiintyminen -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, missä alaleuan avaus- tai sulkemisliikkeen vaiheessa liike devioi oikealle tai vasemmalle.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.