Classification and classification version details
1.2.246.537.6.699
STH - STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan
Selected version
STH - STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.699
STH - STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21H Underkäkens mittlinje i förhållande till överkäkens mittlinje

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21H Alaleuan keskiviiva suhteessa yläleuan keskiviivaan -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, miten alaleuan keskiviiva sijaitsee suhteessa yläleuan keskiviivaan.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.