Classification and classification version details
1.2.246.537.6.698
STH - STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi
Selected version
STH - STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.698
STH - STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21G Interferens vid rörelse av nedre tandbågen

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21G Alahammaskaaren liikkeen interferenssi -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minne mahdollinen interferenssi tulee alahammaskaaren sivuliikkeessä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.