Classification and classification version details
1.2.246.537.6.697
STH - STH21F Alahammaskaaren liuku
Selected version
STH - STH21F Alahammaskaaren liuku 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.697
STH - STH21F Alahammaskaaren liuku
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
STH - STH21F Den nedre tandbågens (underkäkens) glidning

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21F Alahammaskaaren liuku -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto alahammaskaaren liukuliikkeestä nivelasemasta keskiasemaan horisontaali- ja vertikaalisuunnissa sekä tieto liukuliikkeen tarkentavasta suunnasta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.