Classification and classification version details
1.2.246.537.6.697
STH - STH21F Alahammaskaaren liuku
Selected version
STH - STH21F Alahammaskaaren liuku 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.697
STH - STH21F Alahammaskaaren liuku
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
STH - STH21F Den nedre tandbågens (underkäkens) glidning
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: STH - STH21F Alahammaskaaren liuku -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto alahammaskaaren liukuliikkeestä nivelasemasta keskiasemaan horisontaali- ja vertikaalisuunnissa sekä tieto liukuliikkeen tarkentavasta suunnasta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH - STH21F Den nedre tandbågens (underkäkens) glidning används, då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om den nedre tandbågens glidning från muskulärposition till interkuspidationsposition horisontellt och vertikalt samt preciserande uppgift om glidningsrörelsens riktning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.