Classification and classification version details
1.2.246.537.6.696
STH - STH21E Alaleuan kasvusuunta
Selected version
STH - STH21E Alaleuan kasvusuunta 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.696
STH - STH21E Alaleuan kasvusuunta
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21E Den undre tandbågens tillväxtriktning
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
T

Käyttötarkoitus: STH - STH21E Alaleuan kasvusuunta -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mikä on alaleuan kasvusuunta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.