Classification and classification version details
1.2.246.537.6.702
STH - STH21C Hammaskaari suhteessa leukaan
Selected version
STH - STH21C Hammaskaari suhteessa leukaan 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.702
STH - STH21C Hammaskaari suhteessa leukaan
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21C Tandbågen i förhållande till käken

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21C Hammaskaari suhteessa leukaan -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, millaiset hammaskaaren muoto ja hampaiden koko ovat suhteessa leuan kokoon.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.