Classification and classification version details
1.2.246.537.6.701
STH - STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys
Selected version
STH - STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.701
STH - STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH21B Övre framtändernas synlighet

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH21B Yläetuhampaiden näkyvyys -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, miten yläetuhampaat näkyvät kasvojen eri ilmeissä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.