Classification and classification version details
1.2.246.537.6.688
STH - STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe
Selected version
STH - STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.688
STH - STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH14B Skede när symtomet i käkleden framträder

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH14B Leukanivelen oireen esiintymisvaihe -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkä tilanteen aikana havaittu leukanivelen oire esiintyy

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.