Classification and classification version details
1.2.246.537.6.733
STH - STH35 Harjauskertojen määrä
Selected version
STH - STH35 Harjauskertojen määrä 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.733
STH - STH35 Harjauskertojen määrä
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH35 Antal tandborstningar

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH35 Harjauskertojen määrä -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteisen potilaskertomuksen esitietoihin kirjataan, kuinka monta kertaa päivässä potilas kertoo harjaavansa hampaansa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.