Classification and classification version details
1.2.246.537.6.732
STH - STH34 Hampaiston sekstantti
Selected version
STH - STH34 Hampaiston sekstantti 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.732
STH - STH34 Hampaiston sekstantti
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH34 Tändernas sextant

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH34 Hampaiston sekstantti -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, missä osassa hampaistoa havainto tai löydös on tehty, kun hampaisto on jaettu kuuteen osaan.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.