Classification and classification version details
1.2.246.537.6.723
STH - STH20A Sylkinäytteen tyyppi
Selected version
STH - STH20A Sylkinäytteen tyyppi 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.723
STH - STH20A Sylkinäytteen tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
STH - STH20A Typ av salivprov

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH20A Sylkinäytteen tyyppi -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto syljen ominaisuudesta sylkinäytteessä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.