Classification and classification version details
1.2.246.537.6.686
STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös
Selected version
STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.686
STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH13C Observation eller fynd i över- eller underkäken

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, sijaitseeko havainto tai löydös ylä- vai alaleuassa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.