Classification and classification version details
1.2.246.537.6.686
STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös
Selected version
STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.686
STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös
Codes
No
THL
No
Yes
STH - STH13C Observation eller fynd i över- eller underkäken

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH13C Ylä- tai alaleuan havainto tai löydös -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, sijaitseeko havainto tai löydös ylä- vai alaleuassa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.