Classification and classification version details
1.2.246.537.6.719
STH - STH13B Proteettisen rakenteen hammastyyppi
Selected version
STH - STH13B Proteettisen rakenteen hammastyyppi 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.719
STH - STH13B Proteettisen rakenteen hammastyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH13B Tandtyp för den protetiska konstruktionen

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH13B Proteettisen rakenteen hammastyyppi -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mikä on proteettisessa rakenteessa olevan proteesihampaan hammastyyppi. Hammastyyppiä tarkennetaan luokituksella STH - STH1 Hampaiston numerointi, jolla kuvataan, minkä hampaan proteesihammas korvaa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.