Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.905
THL/Tietosisältö - STH05 Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset
Selected version
THL/Tietosisältö - STH05 Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset 202301 (Default version)
THL/Tietosisältö - STH05 Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset 201801
1.2.246.537.6.12.2002.905
THL/Tietosisältö - STH05 Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
STH05 Munhälsovårdens index och mätningar
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
T

Kuvaus: THL/Tietosisältö - STH05 Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavien suun terveydenhuollon indeksien ja mittausten rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.