Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.904
THL/Tietosisältö - STH04 Pehmyt- ja kovakudosten havainnot
Selected version
THL/Tietosisältö - STH04 Pehmyt- ja kovakudosten havainnot 202301 (Default version)
THL/Tietosisältö - STH04 Pehmyt- ja kovakudosten havainnot 201801
1.2.246.537.6.12.2002.904
THL/Tietosisältö - STH04 Pehmyt- ja kovakudosten havainnot
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
STH04 Observationer i de mjuka och hårda vävnaderna
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Kuvaus: THL/Tietosisältö -STH04 Pehmyt- ja kovakudosten havainnot määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavien suun terveydenhuollon pehmyt- ja kovakudosten havaintojen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.