Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.903
THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus
Selected version
THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.903
THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus
Codes
Yes
THL
No
Yes
STH03 Bettstatus

2 KANTA TH  Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Kuvaus: THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavan purentastatuksen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.