Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.903
THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH03 Bettstatus
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Kuvaus: THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavan purentastatuksen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Version details
THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.903.201801
THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
09.07.2018 13:00 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj