Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.902
THL/Tietosisältö - STH02 Suuremmat kuin yhden hampaan proteettiset rakenteet
Selected version
THL/Tietosisältö -STH02 Suuremmat kuin yhden hampaan proteettiset rakenteet (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.902
THL/Tietosisältö - STH02 Suuremmat kuin yhden hampaan proteettiset rakenteet
Codes
Yes
THL
No
Yes
STH02 Protetiska konstruktioner som omfattar mer än en tand

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Kuvaus: THL/Tietosisältö - STH02 Suuremmat kuin yhden hampaan proteettiset rakenteet määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavien useamman kuin yhden hampaan proteettisten rakenteiden rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.