Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.901
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila
Selected version
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.901
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila
Codes
Yes
THL
No
Yes
STH01 Tändernas nuvarande skick

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Kuvays: THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavien hampaiston nykytilatietojen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.