Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.901
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila
Codes
Yes
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH01 Tändernas nuvarande skick
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Kuvays: THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavien hampaiston nykytilatietojen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Version details
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.901.201801
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
01.04.2020 14:56 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj