Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.901
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila
Selected version
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila 202301 (Default version)
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila 201801
1.2.246.537.6.12.2002.901
THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
STH01 Tändernas nuvarande skick
2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila määrittää valtakunnalliseen sähköisen potilastiedon arkistoon tallennettavien hampaiston nykytilatietojen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.