Classification and classification version details
1.2.246.537.6.722
STH - STH27C Luun määrä implantin ympärillä
Selected version
STH - STH27C Luun määrä implantin ympärillä 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.722
STH - STH27C Luun määrä implantin ympärillä
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH27C Benmängd runt implantatet

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH27C Luun määrä implantin ympärillä -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto luun määrästä puuttuvan hampaan tilalle laitetun implantin kaulaosan ympärillä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.