Classification and classification version details
1.2.246.537.6.729
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon
Selected version
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon (Default version)
1.2.246.537.6.729
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH26A Tandens ocklusion i förhållande till övriga tänder

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto yhden hampaan purennan suhteesta muuhun hampaistoon.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH26A Förhållande till resten av tanduppsättningen används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om förhållandet mellan en tand och resten av tanduppsättningen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.