Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.729
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH26A Tandens ocklusion i förhållande till övriga tänder
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto yhden hampaan purennan suhteesta muuhun hampaistoon.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH26A Förhållande till resten av tanduppsättningen används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om förhållandet mellan en tand och resten av tanduppsättningen.

Version details
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.729.2013
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
18.11.2019 10:13 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj