Classification and classification version details
1.2.246.537.6.729
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon
Selected version
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon (Default version)
1.2.246.537.6.729
STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon
Codes
No
THL
No
Yes
STH - STH26A Tandens ocklusion i förhållande till övriga tänder

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: STH - STH26A Hampaan purenta suhteessa muuhun hampaistoon -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto yhden hampaan purennan suhteesta muuhun hampaistoon.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH26A Förhållande till resten av tanduppsättningen används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om förhållandet mellan en tand och resten av tanduppsättningen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.