Classification and classification version details
1.2.246.537.6.709
STH - STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet
Selected version
STH - STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.709
STH - STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH26 Förskjutning av eller mobilitet i tand

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH26 Hampaan siirtymät ja liikkuvuudet -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto hampaan poikkeavasta siirtymästä hammaskaarella ja/tai purennasta johtuvasta liikkuvuudesta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.