Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.684
STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH12A Störningar i tandens utveckling
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkälainen kehityshäiriö hampaassa on havaittu.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH12A Dentala utvecklingsstörningar används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om vilken typ av utvecklingsstörning som förekommer i en tand.

Version details
STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.684.2013
STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt
Status ImageActive
Active
01.01.2010 - 31.12.2099
18.11.2019 10:11 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj