Classification and classification version details
1.2.246.537.6.684
STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt
Selected version
STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt (Default version)
1.2.246.537.6.684
STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt
Codes
No
THL
No
Yes
STH - STH12A Störningar i tandens utveckling

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: STH - STH12A Hampaan kehityshäiriöt -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkälainen kehityshäiriö hampaassa on havaittu.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen STH – STH12A Dentala utvecklingsstörningar används då man inom munhälsovården gör anteckningar i den strukturerade patientjournalen om vilken typ av utvecklingsstörning som förekommer i en tand.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.