Kela/THL/Kansallinen koodistopalvelu Logo spacer
OhjeetJulkaisutAlkuun
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12
AR/YDIN - Näkymät
Koodisto
Ei
Ei
AR/YDIN - Vyer

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: AR/YDIN - Näkymät -luokitusta käytetään terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä sitomaan potilaskertomukseen kirjattavaa tietoa tiettyyn sisältö- tai hoitokokonaisuuteen kuten lääketieteen erikoisalaan, ammattialaan tai palveluun liittyviin hoitoihin. Näkymätietoa voidaan käyttää myös haettaessa potilaskertomustietoja kyseisten kokonaisuuksien mukaisesti.

Näkymäluokitus kattaa vaiheistusasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, 11.4.2012/165) mainitsemissa potilasasiakirjoissa käytettävät näkymäluokat.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen för AR/YDIN - Vyer används i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem för att koppla uppgifter som antecknas i en patientjournal till en viss innehålls- eller vårdhelhet såsom vård och behandling inom ett medicinskt specialområde, yrkesområde eller en tjänst. Informationen i vyn kan också användas vid sökning av data i patientjournaler enligt ifrågavarande helhet.

Vyklassificeringen omfattar de vyklasser i patienthandlingar som nämns i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationstjänster inom hälso- och sjukvården (11.4.2012/165).

Luokituksen versiot
pic AR/YDIN - Näkymät (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Näytä kaikki koodit
Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Muutoshistoria
1.2.246.537.6.12.2002
AR/YDIN - Näkymät
Status ImageAktiivinen
01.01.2002 - 31.12.2030
29.05.2018 14:54 / Lehtonen, Jari
TuotantoympäristöElisa CodeServer Versio 5.7.4Copyright © 2015-2016 Elisa Oyj